Kim är konstmakare och kan skapa konst i olika material, alltifrån skrot till silver, från papper till poesi. Hon skapar fritt efter eget huvud.